Menu

Adress

Nectar Systems AB
Fredentorpsgatan 15
Box 124
281 22 Hässleholm

Org.nr. 556204-3959
Bankgiro 5323-2450

Telefon: 0451-893 00
Fax: 0451-817 30
Epost: info@nectar.se

Nectar Systems AB

Nectar Systems AB är ett teknikintensivt IT-företag som utvecklar och marknadsför produkter för verksamhetsstyrning inom privat och offentlig sektor.

Produkterna riktar sig främst mot produktsegmentet journal- och dokumenthantering där de används för kvalitetssäkring och styrning av verksamheten.

Vår produktfamilj för utförare har namnet idok och vår produktfamilj för myndighetsutövning har namnet ISOX2000.