Menu

idok


Beskrivning
Moduler
       Grund
       Säljstöd (CRM)
       Avtal/fakturering
       Funktionsbedömning
       Tidbokning
       Kvalibas
Huvudprocessen
Fjärrdrift

Kvalibas

Webbaserat processinriktat ledningssystem som stödjer SOSFS 2011:9.

Klickbart dokumentbibliotek som hjälper er att kvalitetssäkra era processer.
Kvalibas stödjer följande processer

Huvudprocess
är genomförandeprocessen d v s att verkställa de insatser som socialtjänsten beslutat.
Genomförandeprocessen utgår från de grundläggande kraven och målen som framgår i gällande lag och föreskrift.

Ledningsprocesser
är verksamhetens mål, kvalitet samt lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Ledningsprocessen utgår från de grundläggande kraven och målen som verksamheten tagit fram samt de krav och mål som framgår av lag och föreskrifter.

Stödprocesser
är Personal/HR, ekonomi/budget, IT/verksamhetsstöd, fastigheter samt upphandling.
Stödprocesserna utgår från de grundläggande kraven och målen som finns i bl.a OSL, AML, LSO, lagen om registerkontroll och LOU.