Menu

Kontakta mig för visning!

Verksamhetssystem för behandlande enheter inom HVB/LSS som:

  • kvalitetssäkrar verksamheten
  • skapar ordning och reda
  • lagrar all dokumentation på ett säkert ställe

idok är ett lovordat modernt branschsystem som stödjer den verksamhet som bedrivs inom olika typer av HVB/LSS-hem. Det är ett lättanvänt, komplett uppdrags- och journalhanterings-system med dokumenthantering för inkommande och egenproducerade dokument skapade i Word/Excel.

Systemet, som har hög användbarhet, är utvecklat i samarbete med flera HVB/LSS-hem. Vi som utvecklat det har 15 års erfarenhet av att utveckla och driva denna typ av system.

Vårt unika koncept där kunden abonnerar på vår Fjärrdrifttjänst (FDT) är baserat på säker Internet-uppkoppling. Inga investeringar i egen server, installationer på lokal PC eller driftkompetens krävs av våra kunder.

Lämna kontaktformation nedan, skicka e-post till isoxhvb@nectar.se eller genom att ringa 0451-893 00.