Menu

idok


Beskrivning
Moduler
       Grund
       Säljstöd (CRM)
       Avtal/fakturering
       Funktionsbedömning
       Tidbokning
       Kvalibas
Huvudprocessen
Fjärrdrift

Funktionsbedömning

Denna tillvalsmodul är ett verktyg för registrering av skattningar och observationer. Modulen är en skattningsgenerator med vars hjälp ni själva kan skapa valfritt antal olika skattningar som ni hanterar i er verksamhet eller utnyttjar de bedömningsinstrument som fritt finns tillgängliga på marknaden.

Vi har stöd både för skattningar som utförs vid enstaka tillfällen samt dagliga skattningar eller observationer. Resultatet presenteras automatiskt i diagram och tabell.

Exempel på bedömningsinstrument som finns:

BPRS
ADAD
ASI
AUDIT
CAN‑s
C‑GAS
COTE‑skalan
DUDIT
GAD‑7 Självskattning
GAF
GARF
KABOSS
KASAM 13 frågor
KASAM 29 frågor
KASAM barn
Livsskattning
Observationsfrågor
PHQ‑9
Registrering av funktionsnivå
SCL‑90
Snap-IV
UKU‑Biverkningsskattning män
UKU‑Biverkningsskattning kvinnor
BPRS
ADAD
ASI
AUDIT
CAN‑s
C‑GAS
COTE‑skalan
DUDIT
GAD‑7 Självskattning
GAF
GARF
KABOSS
KASAM 13 frågor
KASAM 29 frågor
KASAM barn
Livsskattning
Observationsfrågor
PHQ‑9
Registrering av funktionsnivå
SCL‑90
Snap-IV
UKU‑Biverkningsskattning män
UKU‑Biverkningsskattning kvinnor