Menu

idok


Beskrivning
Moduler
       Grund
       Säljstöd (CRM)
       Avtal/fakturering
       Funktionsbedömning
       Tidbokning
       Kvalibas
Huvudprocessen
Fjärrdrift

Tidbokning

Följande övergripande funktioner ingår i idok Tidbokning:

  • Bokning av gemensamma resurser typ bilar, lokaler förtroendeläkare m.m.
  • Klientkalender