Menu

idok


Beskrivning
Moduler
       Grund
       Säljstöd (CRM)
       Avtal/fakturering
       Funktionsbedömning
       Tidbokning
       Kvalibas
Huvudprocessen
Fjärrdrift

Avtal och fakturering

Kvalitetssäkra även avtal- och fakturahanteringen!

Denna tillvalsmodul är integrerad med idok journalhantering och erbjuder möjligheten för verksamheten att få ett rejält stöd i den administrativa hanteringen av uppdraget.

Man får hjälp med att hålla ordning på avtalens debiteringsgrundande uppgifter och att bevaka avtalens kritiska tidpunkter.

Personalen får hjälp att ta fram faktureringsunderlagen baserat på avtalen och de faktiska uppgifterna rörande placeringen som registrerats i journalen.

Efter godkännande av underlaget kan detta dels överföras till verksamhetens faktureringssystem eller så kan en faktura och bokföringsunderlag skrivas ut direkt från systemet.

I det senare fallet kan fakturabetalningarna även övervakas med hjälp av en enkel kundreskontrarutin.

Följande övergripande funktioner ingår i idok Avtal/Fakturering:

 • Avtal
  • Samla dina avtal i ett register.
  • Registrera faktureringsgrundande uppgifter
  • Bevaka när avtalen går ut
  • Prisuppräkning
 • Fakturering
  • Faktureringsinformation registreras på den placerade och kopplas mot avtal
  • Automatisk sammanställning av faktureringsunderlag