Menu

idok

idok är ett branschsystem som stödjer den verksamhet som bedrivs inom olika typer av HVB/LSS-hem. Det är ett komplett uppdrags- och journalhanteringssystem med dokumenthantering för inkommande samt egenproducerade dokument skapade i vanliga standardprogram typ MS Word/Excel.

Systemet utvecklas i samarbete med flera HVB/LSS - hem. Vi har mer än 15 års erfarenhet av att utveckla och sköta driften av denna typ av integritetskänsliga system.

HVB
Verksamhetssystem för att hantera, stödja och leda verksamheten hos olika typer av behandlingshem. Komplett med rutiner för journalföring, dokumenthantering, fakturering m.m. Används både inom kommunala och privata behandlingshem.

LSS
Verksamhetssystem för stöd och ledning vid hantering av verkställighet av LSS-insatser som bedrivs av enskilda hem. Komplett med rutiner för journalföring, dokumenthantering, fakturering m.m.

Familjehem
Verksamhetssystem för att hantera, stödja och leda familjehemsplaceringar. Komplett med rutiner för att dokumentera på både den placerade samt på familjehemsresursen. Matchning mellan behov och egenskaper hos familjehemmet kan ske via familjehemsregistret.

Produktblad_idok.pdf