Menu

Verksamhetsstöd

Kundstöd

Ibland kan du behöva hjälp av en expert eller rapportera ett problem. Oavsett vilket kan du ringa oss under kontorstid eller skicka e-post när som helst på dygnet, så kommer någon av oss att ta sig an ditt problem så fort vi kan.

Vi har även mycket goda kunskaper inom lagstiftningen för SoL och HSL samt Socialstyrelsens förordningar och föreskrifter.  Vi kan därmed vara behjälpliga som bollplank om ni stöter på oklarheter i er verksamhetsutövning.

Om du redan är kund kan du besöka våra sidor för ISOX HVB/LSS och idok kunder (kräver inloggning), där du kan rapportera problem/önskemål.

Du kan även kontakta oss via e-post isoxhvb@nectar.se eller telefon 0451-893 00.

Anpassning

Vi står gärna till tjänst med att ta fram specifika uppgifter ur idok-databasen samtidigt som vi även kan utföra anpassningsarbeten av systemet för att passa verksamheten ännu bättre.

Uppdragen kan vara t ex:

  • anpassning av Word-mallar
  • speciella statistikrapporter
  • framtagning av speciella registreringsformulär
  • mm

Dessa uppdrag utförs som separata tjänster utanför gällande avtal.

Begär offert!