Menu

Fjärrdrift

idok baseras på ett tekniskt koncept med hög tillgänglighet och hög säkerhet.

Vårt unika koncept där kunden abonnerar på vår Fjärrdrifttjänst (FDT) är baserat på säker Internet-uppkoppling med följande fördelar:

 • inga investeringar i egen server
 • enkel installation på lokal PC
 • ingen driftkompetens krävs av våra kunder
 • inget data lagras lokalt på era egna datorer
 • Vi ansvarar för de dagliga säkerhetskopieringarna av ert data som lagrats på idok-servern.

Den unika driftslösningen FjärrDriftTjänst (FDT) minimerar era investerings- och driftskostnader genom att omfatta:

 • fritt kundstöd
 • obegränsat med datalagring
 • fritt antal journaler
 • fyra kvartalsfakturor per år
 • inga okända kostnader
 • lätt att budgetera.
Ni vet alltid i förväg vad tjänsten kostar!