Menu

idok


Beskrivning
Moduler
       Grund
       Säljstöd (CRM)
       Avtal/fakturering
       Funktionsbedömning
       Tidbokning
       Kvalibas
Huvudprocessen
Fjärrdrift

Moduler

Utöver idok grundmodul finns ett antal tilläggsmoduler som tillval för olika kringfunktioner i verksamheten.

Idag har vi följande moduler som tillval: