Menu


--- IDOK ---
 
IT-systemet som ger nya möjligheter att utveckla verksamheten.
Driftinfo
Vi har ingen information om driftstörningar.

Då är idok ert IT-stöd för professionell hantering av er verksamhet.
Nectar Systems AB erbjuder ett verksamhetsanpassat system för utförare inom den offentliga och privata sektorn, idok.
idok är ett processorienterat system som uppfyller lagstiftningens krav och följer utförarprocessen från kundbearbetning till gallring.

För att underlätta vid journalföring och ge en stringent dokumentation utifrån uppdraget och dess genomförandeplan, följer den enskildes mål och delmål med vid all journalskrivning. Därmed blir det enklare att dokumentera så att den röda tråden kan följas.
Denna funktion är unik för idok och mycket uppskattad av våra kunder.