ISOX HVB/LSS 2000 logotype För kvalitetssäkring av behandlande enheter inom HVB/LSS
 

Nectar Systems AB

Nectar Systems AB är ett teknikintensivt IT-företag som utvecklar och marknadsför produkter för verksamhetsstyrning inom privat och offentlig sektor.

Produkterna riktar sig främst mot produktsegmentet journal- och dokumenthantering där de används för kvalitetssäkring och styrning av verksamheten.

Vår produktfamilj har samlingsnamnet idok.

 

 
Företagsfakta
Karta