ISOX HVB/LSS 2000 logotype För kvalitetssäkring av behandlande enheter inom HVB/LSS
 


 

Klicka här för anmälan till kostnadsfritt seminarium

för att få genomgång och presentation av ett

Verksamhetssystem för behandlande enheter inom HVB/LSS som:

  • kvalitetssäkrar verksamheten
  • skapar ordning och reda
  • lagrar all dokumentation på ett säkert ställe

idok är ett lovordat modernt branschsystem som stödjer den verksamhet som bedrivs inom olika typer av HVB/LSS-hem. Det är ett lättanvänt, komplett uppdrags- och journalhanteringssystem med dokumenthantering för inkommande och egenproducerade dokument skapade i Word/Excel.

Systemet, som har hög användbarhet, är utvecklat i samarbete med flera HVB/LSS-hem. Vi som utvecklat det har över 15 års erfarenhet av att utveckla och driva denna typ av system.

Vårt unika koncept där kunden abonnerar på vår Fjärrdrifttjänst (FDT) är baserat på säker Internet-uppkoppling. Inga investeringar i egen server, installationer på lokal PC eller driftkompetens krävs av våra kunder.

Anmälan sker genom att anmäla sig på webben (se länk nedan), skicka e-mail till isoxhvb@nectar.se eller genom att ringa 0451-893 00. Tala gärna om vem/vilka ni är som kommer.

Välkommen till något av våra seminarium!

Klicka här för anmälan till seminarium eller personlig visning