ISOX HVB/LSS 2000 logotype För kvalitetssäkring av behandlande enheter inom HVB/LSS
 

idok

idok är ett branschsystem som stödjer den verksamhet som bedrivs inom olika typer av HVB/LSS-hem. Det är ett komplett uppdrags- och journalhanteringssystem med dokumenthantering för inkommande samt egenproducerade dokument skapade i vanliga standardprogram typ MS Word/Excel.

Systemet utvecklas i samarbete med flera HVB/LSS - hem. Vi som utvecklar det har flera års erfarenhet av att utveckla och driva denna typ av system.

HVB - Hem

Verksamhetssystem för att hantera verksamheten hos olika typer av behandlingshem. Komplett med rutiner för journalföring, dokumenthantering, fakturering m.m. Används både inom kommunala och privata behandlingshem.

LSS - Hem

Verksamhetssystem för hantering av verksamheten för verkställighet av LSS-insatser som bedrivs av enskilda hem. Komplett med rutiner för journalföring, dokumenthantering, fakturering m.m.