ISOX HVB/LSS 2000 logotype För kvalitetssäkring av behandlande enheter inom HVB/LSS
 

Assistans

Vi står gärna till tjänst med att ta fram specifika uppgifter ur databasen samtidigt som vi även kan utföra anpassningsarbeten av systemet för att passa verksamheten ännu bättre.

Uppdragen kan vara t ex:

  • anpassning av Word-mallar
  • speciella statistikrapporter
  • framtagning av speciella registreringsformulär
  • mm

Dessa uppdrag utförs som separata tjänster utanför gällande avtal.

Begär offert.