ISOX HVB/LSS 2000 logotype För kvalitetssäkring av behandlande enheter inom HVB/LSS
 

Utbildning idok

Som ett led i att hålla nere kostnaderna i samband med införandet av idok erbjuder vi följande:

Utbildning av era systemansvariga1) sker i Hässleholm.

Vi inleder med att sända er ett förhandsmaterial som studeras av deltagarna.

Uppgifterna vi begär fylls i och sänds till oss via e-mail i god tid innan utbildningen.

Deltagarna kommer till oss i samband med lunch dag 1.

Dag 1

Genomgång av idok samt dess egenskaper och funktioner inklusive förhandsmaterialet

Dag 2

Praktisk användning och uppläggning av systemet med dess parametrar.

Utbildningen avslutas vid lunchtid.

 

Vår idé med utbildningen är att de systemansvariga sedan återvänder hem för att utbilda och instruera övriga användare.

Som ett komplement till ovanstående rekommenderar vi starkt en endags uppföljningsutbildning som äger rum mellan 1-2 månader efter driftstart. Förslagsvis går den till så att vi kommer till er och träffar både de systemansvariga och övriga användare för att ta upp de frågeställningar som tillkommit sedan driftstarten. Denna utbildning äger rum i föreläsningsform.

1) Med systemansvariga avses personer i er organisation som är verksamhetskunniga och som skall ha större systembehörigheter än andra i systemet. Det är inget krav på speciell datakunskap.

 

 

Microsoft Office

Har ni tillräckliga kunskaper för att vara effektiva i användandet av Microsoft Word/Excel?

 

Vi åtar oss gärna ett uppdrag att lyfta er personal ett snäpp till effektivare dokumentatörer.

Begär offert.